ml jazykovka se načítá

ml jazykovka - jazyková škola v Pardubicích

If nebo When

14. 5. 2013

Také Vám není jasné v jakých situacích je správné použít when a kdy zase if? Pro mnohé studenty neřešitelná zápletka a přitom si stačí obě slovíčka pozorně přeložit do češtiny.

IF

Spojka IF znamená POKUD, ZA PŘEDPOKLADU ŽE. Jde zde o nějakou pravděpodobnost.

Takže ve  větě

“__ anyone calls, tell them I´m out.”

doplním slovíčko IF, protože význam věty je

“Pokud (za předpokladu, že) někdo zavolá, řekni jim, že jsem venku.”

Jinými slovy, hovořím jen o nějaké možnosti.

WHEN

Znamená časový údaj KDY, KDYŽ. Jde o přesně určený čas.

Ve větě

“I´ll pay you back, __ I next see you.”

doplním spojku WHEN, protože význam věty je

“Zaplatím ti tehdy, když tě potkám.”

Jen těžko Vám někdo v praxi peníze půjčí, pokud mu budete slibovat

“I´ll pay you back, if I next see you.”
“Vrátím ti peníze, pokud tě ještě někdy uvidím.”

Pravda je, že někdy záleží na úmyslu mluvčího a na tom, co chce říct.

“If I meet Peter, I´ll give him the book”
“V případě, že potkám Petra, tu knihu mu předám.”

ale

“When I meet Peter, I´ll give him the book.”
“Když potkám Petra, dám mu tu knihu.”

Tedy setkání s ním plánuji.